Opis przedszkola

with Brak komentarzy

Punkt Przedszkolny „Przyjaciele Żyrafy” dysponuje dwiema przestronnymi salami, salą do zajęć indywidualnych, szatnią, jadalnią, kuchnią, oraz zapleczem sanitarnym. Sale wyposażone są w nowoczesne, atestowane meble, pomoce edukacyjne i zabawki rozwijające kreatywność
i ciekawość dzieci. W salach znajdują się kąciki do prac plastycznych, kąciki tematyczne, a także strefy relaksu.

Zajęcia edukacyjne prowadzone są w dwóch grupach wiekowych: 2,5 – 4 lata oraz 4 – 6 lat. Opiekę nad dziećmi sprawuje 4 wykwalifikowanych nauczycieli (w tym logopeda i oligofrenopedagog). Dla dzieci, które po raz pierwszy idą do przedszkola wdrożony został program adaptacyjny. Wszyscy pracownicy realizują jego zalecenia, dzięki czemu dzieci mogą stopniowo i łagodnie przyzwyczaić się do przebywania w nowym środowisku.

Za wyżywienie w Punkcie Przedszkolnym „Przyjaciele Żyrafy” odpowiada firma cateringowa „Weranda Smaków” specjalizująca się w przygotowywaniu zbilansowanych, zdrowych posiłków uwzględniających potrzeby małych dzieci, również tych ze specjalnymi wymaganiami żywieniowymi (diety wegetariańska, bezglutenowa, dieta z wykluczeniem mleka i jajek).

Placówka wspiera rozwój dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizuje zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (WWR),
a także skutecznie wdraża program integracji dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi i zdrowych
z niepełnosprawnymi, dzięki któremu dzieci doświadczają współpracy, zrozumienia, otwartości oraz uczą się tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych.

Mając na celu zrównoważony rozwój psychofizyczny w Punkcie Przedszkolnym odbywają się zajęcia gimnastyczne pod okiem wykwalifikowanego fizjoterapeuty, który dwa razy w roku przedstawia rodzicom ocenę rozwoju fizycznego dziecka uwzględniającą ewentualne wady rozwoju i sposoby zapobiegania im. Nad prawidłowym rozwojem mowy czuwa nauczyciel – logopeda, który,
w zależności od indywidualnych możliwości i potrzeb, prowadzi zajęcia logopedyczne grupowo lub indywidualnie. Placówka otwarta jest przez cały rok, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych,
w godzinach 07:00-17:00.